2020
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії        
    1 квартал 2020 2 квартал 2020 3 квартал 2020 4 квартал 2020 2020 год 
№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин                    
1.1. Азоту оксиди 5 290,011   3,520 5 828,628 3,187  6 383,112 3,344     8 443,281     3,288   25 945,032  3,318 
1.2. Аміак 0,002   0,000   0,002 0,000 - -    0,002   0,000  0,005  0,000
1.3. Ангідрид сірчистий 20 938,926   13,934   22 678,051 12,366  25 960,968 13,561 35 922,921 13,988 105 500,865 13,493 
1.4. Ацетон -     0,000   0, 033 0,000  - 0,000     -     0,000   0,001 0,000 
1.5. Бенз(о)пірен -     0,000   - 0,000     -     0,000     -     0,000     -     0,000 
1.6. Бутилацетат -     -        -        -        -        -    
1.7. Ванадію п'ятиокис -     0,000      -     0,000     -     0,000     -        -     0,000 
1.8. Водень хлористий -     -        -        -        -      -    -    
1.9. Вуглецю окис 197,331   0,131   236,318 0,129   251,346 0,131  337,841 0,132   1 022,836    0,131 
1.10. Вуглецю двоокис 1 601 185,904   1 065,553   1 915 479,112  1 044,457  2 007 846,799 1 048,856  2 361 648  919,575 7 886 160,377  1 008,571
1.11. Вуглеводні 51,987  0,035   61,406  0,033 52,377 0,027  87,810  0,034 253,580  0,032
1.12. Газоподібні фтористі сполуки 0,002   0,000      -        -        -      - 0,002 0,000 
1.13. Тверді речовини 1 164,567   0,775   1 163,075 0,634  1 791,236 0,936 2 834,148  1,104 6 953,026 0,889 
1.14. Кадмію сполуки -     -        -        -        -        -    
1.15. Марганець та його сполуки 0,001   0,000      -        -        -     - 0,001 0,000 
1.16. Нікель та його сполуки 0,238   0,000   0,299 0,000  0,432 0,000  0,643  0,000 1,612 0,000 
1.17. Озон -     -        -        -        -        -      -
1.18. Ртуть та її сполуки  0,102   0,000   0,124 0,000  0,123 0,000  0,165  0,000 0,514  0,000
1.19. Свинець та його сполуки  0,257   0,000   0,318 0,000 0,446 0,000  0,704  0,000 1,725  0,000
1.20. Сірководень  0,051   0,000   0,051 0,000 0,051 0,000  0,051  0,000 0,205  0,000
1.21. Сірковуглець  -     -     - -    -      -    -      -    -     - 
1.22. Спирт н-бутиловий  -     -     - -    -        -      -    -    
1.23. Стирол  -     -     - -    -        -      -    -      -
1.24. Фенол  -     -        -        -        -      -    -      -
1.25. Формальдегід  -     -        -        -        -      -    -      -
1.26. Хром та його сполуки   0,198   0,000   0,225

0,000

 

0,333 0,000 0,570 0,000   1,326  0,000
1.27. Радіоактивні відходи -     -        -        -          -          -      
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти                    
2.1. Азот амонійний 1,501 0,001 1,815 0,001  1,735 0,001  1,697  0,001  6,748  0,001
2.2. Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 5,406 0,004 6,113 0,003  6,270 0,003  6,924 0,003   24,713 0,003 
2.3. Завислі речовини 10,143 0,007 11,473 0,006  11,421 0,006  12,255  0,005 45,292  0,006 
2.4. Нафтопродукти 0,185 0,000 0,219 0,000  0,243

0,000 

0,246  0,000  0,893 0,000 
2.5. Нітрати 2,532 0,002 4,228 0,002  5,752 0,003  3,566  0,001  16,078 0,002 
2.6. Нітрити 0,096 0,000 0,100 0,000  0,111 0,000  0,115  0,000  0,422 0,000
2.7. Сульфати 414,569 0,276 483,492 0,264  453,672 0,237  455,473  0,177 1807,206   0,231
2.8. Фосфати 0,511 0,000 0,803 0,000  0,759 0,000  0,763  0,000 2,836  0,000 
2.9. Хлориди 102,434 0,068 134,819 0,074  114,099 0,060  132,685  0,052  484,037 0,062 
2.10. Радіоактивні відходи 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  - 0,000 

sticky text

sticky button