2019

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО

  1  квартал 2 квартал  3 квартал  4 квартал  рік
№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1. Азоту оксиди          7852,584  3,772  5592,580  3,344  28290,713  3,516
1.2. Аміак          0,002  0,000  -  -  -  0,000
1.3. Ангідрид сірчистий          30301,146  14,556  19901,643  11,899  101082,409  12,563
1.4. Ацетон          0,117 0,000   -  -  -  -
1.5. Бенз(о)пірен          -  -  -  -  -  -
1.6. Бутилацетат          0,028  0,000  -  -  -  -
1.7. Ванадію п'ятиокис          0,027  0,000  0,021  0,000  0,199  0,000
1.8. Водень хлористий          0,001  0,000  -  -  -  -
1.9. Вуглецю окис          271,822  0,131  223,546  0,134  1054,066  1,131
1.10. Вуглецю двоокис          2151182,063  1033,410  1801912,898  1077,386  8360823,891  1039,087
1.11. Вуглеводні          341,002  0,164  64,323  0,038  326,350  0,041
1.12. Газоподібні фтористі сполуки          0,007  0,000  -  -  -  -
1.13. Тверді речовини          2641,217  1,269  1718,691  1,028  11080,219  1,377
1.14. Кадмію сполуки          -  -  -  -  -  -
1.15. Марганець та його сполуки          0,004  0,000  -  -  -  -
1.16. Нікель та його сполуки          0,645  0,000  0,392  0,000  2,407  0,000
1.17. Озон          -  -  -  -  -  -
1.18. Ртуть та її сполуки           0,135  0,000  0,143  0,000  0,552  0,000
1.19. Свинець та його сполуки           0,709  0,000  0,428   0,000  2,675  0,000
1.20. Сірководень           -  -  -  -  -  -
1.21. Сірковуглець           -  -  -  -  -  -
1.22. Спирт н-бутиловий           -  -  -  -  -  -
1.23. Стирол           -  -  -  -  -  -
1.24. Фенол           -  -  -  -  -  -
1.25. Формальдегід           -  -  -  -  -  -
1.26. Хром та його сполуки           0,589  0,000  0,357   0,000  2,252  0,000
1.27. Радіоактивні відходи          -  -  -  -  -  -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти
2.1. Азот амонійний          2,228  0,001  1,603   0,001  8,015  0,001
2.2. Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))          10,185  0,005  6,517   0,004  36,213  0,005
2.3. Завислі речовини          14,983  0,000  11,416   0,007  65,096  0,008
2.4. Нафтопродукти          0,296  0,000  0,210   0,000  0,892  0,000
2.5. Нітрати          7,546  0,004  4,249   0,003  24,688  0,003
2.6. Нітрити          0,154  0,000  0,106   0,000  0,588  0,000
2.7. Сульфати          553,986  0,266  447,356   0,167  2059,439  0,256
2.8. Фосфати          1,166  0,001  0,699   0,000 3,621  0,256
2.9. Хлориди          171,138  0,082  114,688   0,069  574,122  0,071
2.10. Радіоактивні відходи          -  -  -  -  0,000  -

sticky text

sticky button