2020
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії        
    1 квартал 2020 2 квартал 2020 3 квартал 2020 4 квартал 2020 2020 год 
№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин                    
1.1. Азоту оксиди 5 302,272   3,529   5 845, 053 3,187     -          -          -      
1.2. Аміак 0,002   0,000   0,002 0,000    -          -          -      
1.3. Ангідрид сірчистий 20 938,928   13,934   22 678,051 12,366     -          -          -      
1.4. Ацетон -     0,000   0, 033 0,000     -          -          -      
1.5. Бенз(о)пірен -     0,000   - 0,000     -          -          -      
1.6. Бутилацетат -     -        -        -          -          -      
1.7. Ванадію п'ятиокис -     0,000      -     0,000     -          -          -      
1.8. Водень хлористий -     -        -        -          -          -      
1.9. Вуглецю окис 197,331   0,131   236,318 0,129     -          -          -      
1.10. Вуглецю двоокис 1 601 185,904   1 065,553   1 915 479,959  1 044,457     -          -          -      
1.11. Вуглеводні 53,077   0,035   62,493  0,034     -          -          -      
1.12. Газоподібні фтористі сполуки 0,002   0,000      -        -          -          -      
1.13. Тверді речовини 1 164,567   0,775   1 218,118  0,664     -          -          -      
1.14. Кадмію сполуки -     -        -        -          -          -      
1.15. Марганець та його сполуки 0,001   0,000      -        -          -          -      
1.16. Нікель та його сполуки 0,238   0,000   0,299 0,000     -          -          -      
1.17. Озон -     -        -        -          -          -      
1.18. Ртуть та її сполуки  0,102   0,000   0,124 0,000     -          -          -      
1.19. Свинець та його сполуки  0,257   0,000   0,318 0,000    -          -          -      
1.20. Сірководень  0,051   0,000   0,051 0,000    -          -          -      
1.21. Сірковуглець  -     -     - -    -          -          -      
1.22. Спирт н-бутиловий  -     -     - -    -          -          -      
1.23. Стирол  -     -     - -    -          -          -      
1.24. Фенол  -     -        -        -          -          -      
1.25. Формальдегід  -     -        -        -          -          -      
1.26. Хром та його сполуки   0,198   0,000   0,225

0,000

 

   -          -          -      
1.27. Радіоактивні відходи -     -        -        -          -          -      
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти                    
2.1. Азот амонійний 1,501 0,001 1,815 0,001  0,000   0,000   0,000  
2.2. Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 5,406 0,004 6,113 0,003  0,000   0,000   0,000  
2.3. Завислі речовини 10,143 0,007 11,473 0,006  0,000   0,000   0,000  
2.4. Нафтопродукти 0,185 0,000 0,219 0,000  0,000   0,000   0,000  
2.5. Нітрати 2,532 0,002 4,228 0,002  0,000   0,000   0,000  
2.6. Нітрити 0,096 0,000 0,100 0,000  0,000   0,000   0,000  
2.7. Сульфати 414,569 0,276 483,492 0,264  0,000   0,000   0,000  
2.8. Фосфати 0,511 0,000 0,803 0,000  0,000   0,000   0,000  
2.9. Хлориди 102,434 0,068 134,819 0,074  0,000   0,000   0,000  
2.10. Радіоактивні відходи 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000   0,000  

sticky text

sticky button